ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθυντής: Καθηγητής Σωτήριος Σ. Κανδρέλης (Βιογραφικό)

Μόνιμο Προσωπικό: Ε.Τ.Π. Χαράλαμπος Κουτσούκης M.Sc. (Βιογραφικό)

Έκτακτο Προσωπικό – Ερευνητικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες:

  1. Χρήστος Ρούκος Ph.D. (Βιογραφικό)
  2. Χριστόδουλος Ζινδριλής M.Sc. (Βιογραφικό)
  3. Ιωάννης Μαντζούτσος M.Sc. (Βιογραφικό)

Διευθυντής Φορέα: Καθηγητής Κανδρέλης Σωτήρης
Επωνυμία: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Νομική Μορφή: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, Τ.Θ. 110, 47100. Άρτα
Τηλέφωνο: 2681050201 FAX:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-mail): kte@teiep.gr
Ηλεκτρονική Σελίδα (Website): kte.teiep.gr/kte

2010 © Copyright Charilogis. All rights Reserved.