ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

Καθηγητής Σωτήριος Σ. Κανδρέλης


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ολόκληρο)

Του Dr. Σωτηρίου Σ. Κανδρέλη
Λιβαδικού Οικολόγου - Καθηγητού Οικοσυστημάτων Τ.Ε. Ι. Ηπείρου
Διευθυντού Κ.Τ.Ε. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
Τέως Μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.)
Τέως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου


ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ


Διευθυντής Φορέα: Καθηγητής Κανδρέλης Σωτήρης
Επωνυμία: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Νομική Μορφή: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, Τ.Θ. 110, 47100. Άρτα
Τηλέφωνο: 2681050201 FAX:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-mail): kte@teiep.gr
Ηλεκτρονική Σελίδα (Website): kte.teiep.gr/kte

2010 © Copyright Charilogis. All rights Reserved.