ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  1. Γκανάτσιος Στέργιος, καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Βιογραφικό)
  2. Ντότας Δημήτρης, καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. (Βιογραφικό)
  3. Παπαδόπουλος Γεώργιος, καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου (Βιογραφικό)
  4. Παπαναστάσης Βασίλειος, ομότιμος καθηγητής Δασολογικής Σχολής Α.Π.Θ. (Βιογραφικό)
  5. Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. (Βιογραφικό)
  6. Παππά-Μιχαηλίδη Βασιλική, καθηγήτρια ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Βιογραφικό)
  7. Παπαστυλιανού Παναγιώτα, λέκτορας Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α. (Βιογραφικό)
  8. Πατακιούτας Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου (Βιογραφικό)
  9. Πλατής Παναγιώτης, τακτικός ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ (Βιογραφικό)
  10. Χατζηθεοδωρίδης Φώτης, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Βιογραφικό)

Διευθυντής Φορέα: Καθηγητής Κανδρέλης Σωτήρης
Επωνυμία: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Νομική Μορφή: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, Τ.Θ. 110, 47100. Άρτα
Τηλέφωνο: 2681050201 FAX:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-mail): kte@teiep.gr
Ηλεκτρονική Σελίδα (Website): kte.teiep.gr/kte

2010 © Copyright Charilogis. All rights Reserved.