Σύστημα αέριας χρωματογραφίας

     PERKIN ELMER CLARUS    500

 


Σύστημα υγρής χρωματογραφίας

     υψηλής απόδοσης   (HPLC)

 

Rotary Evaporator

 

Προβλαστήριο σπόρων - θάλαμος καλλιέργεια

 

Θάλαμος ανάπτυξης φυτών  με πέντε ράφια

   Snijders Scientific

 

Σύστημα μέτρησης ακτινοβολίας

 

Συσκευή αναλύσεων χημικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών
υδάτων ( BOD, COD,ρυπαντών κ.τ.λ.)

Μικροσκόπιο ακριβείας με δυνατότητα προσαρμογής
φωτογρ. μηχανής optika  

 


Στερεοσκόπιο ακριβείας με δυνατότητα προσαρμογής
φωτογρ. μηχανής optika  

 

Στερεοσκόπια Motic (3)

 

Σταθερό πεχάμετρο  Crison GLP21

 

Φορητό πεχάμετρο Consort C532  

 

Φορητό πεχάμετρο Mettler Toledo  

 

Φορητό ανακλασίμετρο

   (Veterinary Refractometer)

 

Φορητό οξυγονόμετρο

       (YSI 55 Dissolved Oxygen meter)

 

Εκατολιτρικός ζυγός  KERN 220/222

 

Φορητό υγρασιόμετρο σπόρων Farmex MT3  

 

Αναλυτής υγρασίας υψηλής ακρίβειας (αυτόματος)

 

Υγρασιόμετρο εδάφους

  

Καταγραφέας θερμοκρασίας – υγρασίας

 


Ζυγοί ακριβείας

α)  120 gr με 4 δεκαδικά

β)  610  gr με 3 δεκαδικά

γ) 300 gr με 1 δεκαδικό

 

Mικροπιπέτες διαφόρων τύπων

 

Μαγνητικός αναδευτήρας θερμαινόμενος

 

Συσκευή διαμερισμού δειγμάτων

 

Ιοντοανταλλακτική συσκευή 

 

Δειγματολήπτες εδάφους

Επίσης διαθέτει:

  1. Ψυγείο
  2. Αγωγιμόμετρο
  3. Φωτογραφική μηχανή
  4. Projector
  5. Διαφανοσκόπιο
  6. Φωτοτυπικό μηχάνημα

Institution’s Director: Professor Sotirios Kandrelis
Institution: Technological Research Centrer (TRC) of Epirus & Ionian Islands
Legal Shape: Private Low Legal Entity
Address: Arachthos Bridge,P.O. Box 110, 47100. Arta
Telephone: 2681050201
FAX:
Ε-mail: kte@teiep.gr
Website: kte.teiep.gr/kte

2010 © Copyright Charilogis. All rights Reserved.