ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διευθυντής Φορέα: Καθηγητής Κανδρέλης Σωτήρης
Επωνυμία: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Νομική Μορφή: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, Τ.Θ. 110, 47100. Άρτα
Τηλέφωνο: 2681050201 FAX:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-mail): kte@teiep.gr
Ηλεκτρονική Σελίδα (Website): kte.teiep.gr/kte

2010 © Copyright Charilogis. All rights Reserved.