Αντίγραφο από το χρυσό περίαπτο

ρωμαικών χρόνων με την κεφαλή

της Ολυμπιάδος

Θεσσαλονίκη - Αρχαιολογικό Μουσείο

(Ολυμπίας, κόρη του Βασιλέως της

Ηπείρου Νεοπτολέμου, σύζηγος του

Φιλίππου Β' της Μακεδονίας και μητέρα

του Μεγάλου Αλεξάνδρου)

2010 - 2019 © Copyright. All rights Reserved.