ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Θέσεις Εργασίας/Προσκλήσεις εξωτερικών συνεργατών

Το Κ.Τ.Ε. Ηπείρου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στα πλαίσια της Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας. Βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση ικανών στελεχών. Οι δυνητικοί συνεργάτες είναι επιθυμητό να είναι απόφοιτοι Πολυτεχνείου, τμημάτων Πληροφορικής και ΤΕΙ. Προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα με εξειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών-αναπτυξιακών έργων και στην υλοποίηση έργων πληροφορικής. Ιδιαίτερα επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

Οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Ταχ. Δ/νση: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Κωστακιοί, Άρτα
Τ.Κ : 47 100 Άρτα


[Έντυπο υποβολής πρότασης]

22/10/2013: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «380061»

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/10/2013
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 11/11/2013 και 14:00 μ.μ.

2010 - 2019 © Copyright. All rights Reserved.